Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > E-resources > De Bijbel

De Bijbel

Inmiddels zijn bijbelversies in vele talen en uit vele perioden gedigitaliseerd. Dit kan letterkundigen ondersteunen die willen onderzoeken of bepaalde passages in literaire werken bijbelse connotaties hebben, hoe een bijbels citaat in een literair werk in zijn oorspronkelijke context is gebruikt of bij onderzoek naar de wijze waarop verschillende bijbelvertalingen het literair nederlands hebben be´nvloed. Behalve literaire werken, zijn ook talloze objecten uit de beeldende kunst door de bijbel ge´nspireerd. Ook in het kader van historisch en/of oudheidkundig onderzoek kan het nuttig zijn om snel bepaalde bijbelpassages te kunnen opzoeken. Voor taalkundigen kan het interessant zijn om uit te zoeken in hoeverre bepaalde vormen van taalgebruik zijn be´nvloed door de bijbel.

De website debijbel.nl bevat verschillende bijbelvertalingen, die online kunnen worden gelezen en die daarnaast doorzoekbaar zijn op trefwoord. Voor toegang tot de site moet een account worden aangemaakt. Een gratis account biedt toegang tot de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004/2007, de NBG-vertaling uit 1951 en de Statenvertaling (editie 1977). Een betaald account biedt daarnaast toegang tot een groot aantal andere bijbelvertalingen, studieaantekeningen, verdiepingsartikelen, beschrijvingen van gebeurtenissen en historische tekeningen, kaarten, filmpjes en foto's.

Op de website Bijbels Digitaal vind je digitale facsimiles van een aantal oude bijbeluitgaven uit de 15e-17e eeuw, voorzien van transcripties.

De website De bijbel in de Nederlandse cultuur wil de invloed van de bijbel op onze cultuur in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen:

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En ook nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt.

In het kader daarvan biedt deze website ook de volledige tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) aan, die tevens doorzoekbaar is.

De website Statenvertaling online - bijbel en kunst biedt een online doorzoekbare versie van de herziene Statenvertaling uit 1988. Op deze site wordt ook aandacht besteed aan schilderijen die ge´nspireerd zijn door een verhaal uit de Bijbel.

Op de website Biblia.net kun je zoeken naar woorden (en woordgroepen) en passages in verschillende niet-Nederlandse bijververtalingen (ondermeer in het Engels, Duits en Frans).

The University of Michigan Humanities Text Initiative biedt een versie aan van de King James Version van de bijbel, die op veel manieren doorzoekbaar is.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Bronmateriaal   Woordenboeken   Biografieën   Literaire recensies   Taalkunde