Werkbank Geesteswetenschappen

Typen gedigitaliseerde tekstbestanden

Er kan een aantal verschillende typen digitale teksten onderscheiden worden, die ieder hun eigen mogelijkheden bieden voor studie of onderzoek. In deze rubriek worden ze kort besproken, met speciale aandacht voor hun gebruiksmogelijkheden. Tevens worden bij elk type één of meer kenmerkende voorbeelden gegeven.

Basistypen

Digitaal facsimile
Een facsimile is een replica van een handschrift of (oude)druk. Een digitaal facsimile is een afbeeldingsbestand, geen tekstbestand.

E-tekst
Een e-tekst is een digitale weergave van een manuscript of tekst in de vorm van een tekstbestand. In deze werkbank wordt onderscheid gemaakt tussen drie subtypen: 'kale' e-tekst, geannoteerde e-tekst en opgemaakte e-tekst.

Bijzondere typen

E-tekst PLUS
Onder een een e-tekst PLUS verstaan we in deze werkbank een gedigitaliseerde tekst waaraan allerlei extra functionaliteit is toegevoegd ten behoeve van bestudering of analyse.

Kritische editie
Een kritische editie is een wetenschappelijke editie van een werk waar meerdere varianten van bestaan. In een digitale kritische editie kunnen meerdere weergaven van een tekst met elkaar gecombineerd worden en wordt ook allerlei toegevoegde informatie aangeboden. Feitelijk gaat het hier om een bijzondere vorm van een verrijkte e-tekst.

E-books en luisterboeken
Twee speciale vormen van gedigitaliseerde literatuur zijn e-books en luisterboeken (audiobooks).

N.B. Een belangrijk criterium met betrekking to de bruikbaarheid van alle typen in een academische context is dat bekend moet zijn om welke editie van de oorspronkelijke uitgave het gaat.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Bestandsformaten   Voorbewerking   Annotatie   Verkrijgbaarheid