Werkbank Academische vaardigheden


Spelling

Uiteraard mogen er geen fouten en slordigheden in je tekst staan. Er zijn diverse (online) mogelijkheden om dat te voorkomen.

Spelling

De Woordenlijst Nederlandse Taal (een digitale versie van het Groene Boekje) bevat de officiŽle spelling van ruim 100.000 Nederlandse woorden. Op deze website kun je ook de 'leidraad' van de spelling bekijken. Hierin staan de regels en richtlijnen van de spelling uitgelegd. Je kunt zo bijvoorbeeld opzoeken of je 'islam' inderdaad niet met een hoofdletter moet schrijven, en hoe je de spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands moet aanpakken ('geŁpgraded' of 'ge-upgradet'?) . Ook kun je de officiŽle spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen hier opzoeken.

In de brochure Spelling: de regels op een rij (van de Taaltelefoon; zie hieronder) worden in 28 pagina's de belangrijkste spellingregels van het Nederlands uitgelegd (uitgaande van de Woordenlijst 2005). Tenslotte bieden commerciŽle uitgevers en instellingen diverse spelcursussen aan. Een niet al te duur voorbeeld is de CD-ROM Spel correct van uitgeverij Die Keure Educatief.

Tip: een bekend struikelblok is de spelling van de uitgang -d en -t bij werkwoorden. De website van het Taalcentrum VU biedt een beknopt overzicht van de werkwoordspellingregels van het Nederlands. Op dezelfde website vind je daarvoor ook een ezelsbruggetje.

Tip: oefenen voor Het Groot Dictee? Dat kan op de website van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Tip: iedere dag een spellingtestje doen? Op de website Beter Spellen kun je je aanmelden. Op deze website worden tevens de meest gemaakte spelfouten behandeld en worden regels gegeven met behulp waarvan je deze kunt voorkomen.

Hulplijnen

Via de portal van de Nederlandse Taalunie kun je een databank aan taaladviezen raadplegen. In deze online adviesbank vind je in alfabetische en thematische ordening antwoorden op allerlei taalvragen. Je vindt hier ook enige hulp bij de spelling en vervoeging van werkwoorden.

Ook het Genootschap Onze Taal heeft zo'n taaladviesbank. De Taaltelefoon (de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid) biedt online advies over o.a. spelling.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Grammatica   Interpunctie   Stijlfouten   Veelgemaakte fouten