Corpus details

Corpus Renkema

Official name:Corpus Renkema
Language:Dutch
Language type:written
Corpus type:genre specific
Description:Language of civil servants ("ambtelijke taal")
Exploration:The corpus consists of plain text files and can be explored with standard exploration software like WordSmith and Windows Grep.
Annotation:part of speech
Example:51078 < voorts 500 verdient 253 aandacht 000 de 370 wijze 000 waarop 560 de 370 omvangrijke 103 literatuur 000 die 420 over 600 het 370 ontwerp 000 van 600 het 370 driemanschap 000 sedert 600 de 370 publikatie 000 daarvan 540 is 273 verschenen 206 , in 600 het 370 algemeen 000 in 600 het 370 gewijzigd 216 ontwerp 000 en 700 de 370 memorie 000 van 600 antwoord 000 is 273 verwerkt 216 . >
Location:Faculty network, folder G:\LET\Data\Corpora\Nederlands\Ambtenarentaal
Details:This corpus is coded according to the same criteria as the Eindhoven corpus.
  
See Also: 
  
Name:J. Renkema (1981). De taal van "Den Haag": een kwantitatief-stilistisch onderzoek naar aanleiding van oordelen over taalgebruik. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij
  
Name:Codes Eindhovens Corpus
Description:Meaning of the codes that are used in the corpus (which are identical to those used in the Eindhoven Corpus).
  


back to overview