[fragment 7]
Nu even over de opdrachten voor de volgende keer. Eh, zoals jullie in de studiehandleiding hebben gelezen, is het de bedoeling dat je nu aan de hand van het commentaar wat je hebt gehad van je docent op de probleemstelling die je hebt ingeleverd, een tekstplan maakt. En dat tekstplan dat moet je inleveren op college II, dat wil zeggen SPII. Is dat college op donderdag of vrijdag, en dat kun je op je rooster zien, dan moet je dat woensdag in het postvak van de docent deponeren. Is dat college SPII op woensdag dan breng je het mee naar college. Tot zover de ideale toestand. Ik ga nu de minder ideale toestand beschrijven die volgens mij voor veel mensen van toepassing is. Als iedereen eventjes wil opletten... Heb je nog geen probleemstelling ingeleverd, maak er dan als den donder één. Daartoe heb je een pak materiaal genaamd 'de reader' die je bij Beeld- en Tekstanalyse hebt gebruikt. De truc is dat jullie als het ware door het doorworstelen van je reader in periode I niet meer een hele onderzoeksfase moet starten want die onderzoeksfase hè, als je in academische teksten werkt dan schrijf je natuurlijk nooit over Jip en Janneke maar ergens over. Dus idealiter heb je daar een onderzoek over gedaan, dat hebben jullie dus eigenlijk al gedaan in de eerste periode. Want jullie hebben een aantal artikelen doorgenomen. Naar aanleiding van die artikelen bedenk je dus zelf een probleemstelling. [.... Ja, maar die hele reader bestaat natuurlijk, dat hangt er een beetje vanaf of je geschiedenis bent of een talenreader hebt gelezen of archeologie of wat dan ook, die bestaat natuurlijk uit een aantal artikelen die voor alles en nog wat vagelijk te maken hebben met een bepaald thema aan de orde stellen. Wat we van jullie vragen is dat je een probleemstelling bedenkt, dus een vraag die jij wilt stellen aan de hand van het materiaal waarbij je tenminste twee van die artikelen in bespreking kunt brengen in je eigen tekst. Jij eerst, want je was al een tijd bezig.... [Student: De teksten in de reader is het enige materiaal wat je gebruikt dus? Plus je eigen mening eventueel. Stel nou dat je toevallig een expert bent of iets meer hebt te vertellen omdat je op de middelbare school al iets hebt gedaan over industrialisatie in Nederland of interculturele communicatie, stel dat je daar eigen kennis, inzicht, mening bij hebt, die mag je gebruiken als je maar tenminste materiaal, enig materiaal uit twee artikelen uit die reader gebruikt. [Student: Maar je gaat niet zelf artikelen zoeken, dus.. Nee, dat moet ik je afraden omdat je dan in feite weer in die onderzoeksfase gaat zitten. [En we hebben maar een paar weken en je krijgt hier maar 1 punt voor. Tenminste twee, je mag er ook drie of vier....[studenten Ja, ja. Er zijn mensen die nog brandende vragen hebben en die ik niet kan verstaan. Er zijn ook nog dingen die ik jullie mag, moet zeggen. Ook namens andere docenten, dus jullie mogen nog niet weglopen. Dus blijf nog eventjes stil. [......... Nee hoor, het zal je verbazen hoe... [........ Ja, nou het zal je verbazen hoeveel verschillende probleemstellingen naar aanleiding van hetzelfde pakket artikelen mensen maken. [........ En jij kunt een probleemstelling maken: ik vind dat datgene wat in die twee of drie artikelen aan de orde wordt gesteld volkomen onzin is. En ik heb die en die en die argumentatie daarvoor. [........ Ja, of twee. Dat je dus uit de diverse artikelen materiaal haalt... [Student: om een vraagstelling te ... Ja. Die je kunt gebruiken om één vraagstelling te beantwoorden. Ja? [Student: ...........beginstellingen die ......uit die tekst is dat slim of moet je dat ..... Als je denkt dat je vrij snel aan je argumentatie kunt komen, dan zou het leuk zijn om te doen. Als je denkt dat je in twintig boeken door moet lezen dan moet je dat gewoon niet doen. En je stelling opzouten tot een plek in je studie waar je er wel tijd voor hebt om dat te doen. Maar op zich is het heel goed mogelijk om bepaalde vooronderstellingen in al die artikelen aan de kaak te stellen. Ja? [Student: Eh, als we ..probleemstelling... behandeld.... Nee, de probleemstelling als het goed is, hebben jullie de probleemstelling al ingeleverd, heb je feedback gekregen vandaag en wat je moet inleveren voor de volgende keer is het tekstplan. Maar omdat zoveel van jullie achter zijn.... [Student: Maar mij heeft niemand verteld..... Ja. dat is, dat heb ik al vaker gehoord. Ik heb zelf ook gemerkt dat ik slechts twee probleemstellingen binnengekregen heb de afgelopen twee weken... [Student: Staat het in de handleiding? Ja, het staat in de handleiding. Doet er verder niet toe. Wat we gaan doen doet er natuurlijk wel toe maar dat zullen we volgend jaar anders regelen, is dat je voor de volgende keer met je probleemstelling en je tekstplan aan moet komen zetten. [................... Ja. Verder niks aan te doen. SPII. Dat is voor sommigen woensdag ... wacht nog even want ik moet echt nog iets anders... Voor sommigen woensdag, voor anderen vrijdag, anders... Nou, ik heb hier ook de opdracht voor Mondeling Presenteren. Dat begint pas volgende week maar dat staat hier al keurig beschreven dat je volgende week dus MPI aan moet komen met een onderwerp voor je presentatie. Dat mag hetzelfde zijn als waarover je schrijft. Het mag ook gewoon een referaat zijn over één artikel, wat dan ook, maar dat moet ook met de reader te maken hebben. Ik verwijs jullie door wat dat betreft naar de studiehandleiding want daar staat het volgens mij best duidelijk beschreven. Zijn er mensen die horen bij KGSI of KGSII? Nee? Kunstgeschiedenis, Woord en beeld? Nee? Nou, dan komen die mededelingen te vervallen. Als iedereen eventjes zo langs komt lopen, dan kan ik....